9 i 10 stycznia 2012 r. zamontowano kolejne dwa witraże. Jeden w prezbiterium przedstawia scenę z Ewangelii gdy Apostoł Tomasz spotyka Zmartwychwstałego Jezusa i wyznaje "Pan mój i Bóg mój". Drugi zamontowany witraż jest pierwszym w nawie głównej i przedstawia dwie święte niewiasty: św. Kingę oraz św. Królową Jadwigę. Projekty witraży wykonał artysta malarz z Tarnowa pan Marek Niedojadło.
Duży wkład w tematykę witraży włożył ks. prałat dr Władysław Szczebak.