UWAGA! Podział ten ukazuje tylko kolejność domów. Ksiądz może dany odcinek iść od początku, albo od końca, lub też iść 2 odcinki w jeden dzień.

Część II
 1. Koczanka (I) od pani Wilga (171) do państwa Kowalskich (250)
 2. Koczanka (II) od państwa Szczepanków (151) do państwa Jurek (AK 15)
 3. Koczanka (III) od państwa Chronowskich (Jankowa 196) do państwa Turek (Kręta 16)
 4. Koczanka (IV) od państwa Szpila (Kręta 9) do państwa Hebda (AK 9)
 5. Półanki od pani Cieśla (Półanki 8) do państwa Fyda (Św. Krzyża 6)
 6. Ul. Sporna i Św. Wawrzyńca od państwa Pacyna (Sporna 3) do państwa Ligęza (16 A)
 7. Ul. Wichrowa, część Armii Krajowej, od państwa Deć (Wichrowa 19) do państwa Wołkowicz (AK. 5 A)
 8. Ul. Św. Wawrzyńca od państwa Sobol (Kręta 6) państwa Gryzło (1)
 9. Bloki na ul. św. Wawrzyńca i ul. Spacerowa od państwa Sagan (15/1) do państwa Broniek (Spacerowa 8)
 10. Ul. Okrężna od państwa Langer (6) do pani Gucwa (17)
 11. Część ul. Okrężnej i Stawowa od państwa Forczek (Okrężna 19) do państwa Gucwa (Stawowa 18)
 12. Ul. Raj od państwa Nalepka (28) do państwa Ziomek (2)

1. Koczanka Wilczyska (I) od pani Wilga (171) do państwa Kowalskich (250)
 1. Wilczyska 171 
 2. Wilczyska 187 
 3. Wilczyska 192 
 4. Jankowa 174 
 5. Wilczyska 176 
 6. Wilczyska 173 
 7. Wilczyska 195 
 8. Wilczyska 172 
 9. Wilczyska 175 
 10. Wilczyska 203 
 11. Wilczyska 157 
 12. Wilczyska 174 
 13. Ul. Rodzinna 1 
 14. Ul. Rodzinna 4/1 
 15. Ul. Rodzinna 4/2 
 16. Ul. Rodzinna 2 
 17. Wilczyska 154/1 
 18. Wilczyska 154/2 
 19. Wilczyska 251 
 20. Wilczyska 247 
 21. Wilczyska 250 
2. Koczanka Wilczyska (II) od państwa Szczepanków (151) do państwa Jurek (AK 15)
 1. Wilczyska 151 
 2. Wilczyska 150 
 3. Wilczyska 217 
 4. Wilczyska 189 
 5. Wilczyska 149 
 6. Wilczyska 146 
 7. Wilczyska 214 
 8. Wilczyska 299 
 9. Wilczyska 221 
 10. Ul. Armii Krajowej 22 
 11. Ul. Armii Krajowej 20 
 12. Ul. Armii Krajowej 24 
 13. Ul. Armii Krajowej 17 
 14. Ul. Armii Krajowej 15 A 
 15. Ul. Armii Krajowej 15 
3. Koczanka (III) od państwa Chronowskich (Jankowa 196) do państwa Turek (Kręta 16)
 1. Jankowa 196 
 2. Jankowa 245 
 3. Jankowa 2 
 4. Jankowa 1 
 5. Ul. Nadbrzeżna 4 
 6. Ul. Nadbrzeżna 2 
 7. Ul. Nadbrzeżna 1 
 8. Ul. Nadbrzeżna 3 
 9. Ul. Nadbrzeżna 5 
 10. Ul. Nadbrzeżna 7 
 11. Ul. Górzysta 4 
 12. Ul. Górzysta 6 
 13. Ul. Górzysta 1 
 14. Ul. Górzysta 3 
 15. Ul. Górzysta 10 
 16. Ul. Górzysta 8 
 17. Ul. Nadbrzeżna 11 
 18. Ul. Nadbrzeżna 6 
 19. Ul. Nadbrzeżna 13 
 20. Ul. Kręta 14 
 21. Ul. Kręta 16 
4. Koczanka (IV) od państwa Szpila (Kręta 9) do państwa Hebda (AK 9)
 1. Ul. Kręta 9 
 2. Ul. Leśna 3 
 3. Ul. Leśna 1 
 4. Ul. Leśna 2 
 5. Ul. Leśna 4 
 6. Ul. Leśna 6 
 7. Ul. Leśna 8 
 8. Ul. Kręta 5 
 9. Ul. Kręta 3 
 10. Ul. Kręta 12 
 11. Ul. Armii Krajowej 2 
 12. Ul. Armii Krajowej 7 
 13. Ul. Armii Krajowej 6 
 14. Ul. Armii Krajowej 12 
 15. Ul. Armii Krajowej 16 
 16. Ul. Armii Krajowej 10 
 17. Ul. Armii Krajowej 9
5. Półanki od pani Cieśla (Półanki 8) do państwa Fyda (Św. Krzyża 6) 
 1. Ul. Półanki 8 
 2. Ul. Półanki 6 
 3. Ul. Półanki 4 
 4. Ul. Półanki 13 
 5. Ul. Widok 32 
 6. Ul. Półanki 2 
 7. Ul. Półanki 9 
 8. Ul. Półanki 7 
 9. Ul. Półanki 3 
 10. Ul. Półanki 1 
 11. Ul. 3-go Maja 5 
 12. Ul. 3-go Maja 6 
 13. Ul. 3-go Maja 4 
 14. Ul. Św. Krzyża 16 
 15. Ul. Św. Krzyża 14 
 16. Ul. Św. Krzyża 12 
 17. Ul. 3-go Maja 2 
 18. Ul. Św. Krzyża 7 
 19. Ul. Św. Krzyża 9 
 20. Ul. Św. Krzyża 11 
 21. Ul. Św. Krzyża 6
6. Ul. Sporna i Św. Wawrzyńca od państwa Pacyna (Sporna 3) do państwa Ligęza (16 A) 
 1. Ul. Sporna 3 
 2. Ul. Sporna 4 
 3. Ul. Sporna 2 
 4. Ul. Św. Krzyża 2 
 5. Ul. Św. Krzyża 2 A 
 6. Ul. Św. Wawrzyńca 24 
 7. Ul. Św. Wawrzyńca 39 A 
 8. Ul. Św. Wawrzyńca 39 
 9. Ul. Św. Wawrzyńca 37 
 10. Ul. Św. Wawrzyńca 22 
 11. Ul. Św. Wawrzyńca 22 A 
 12. Ul. Św. Wawrzyńca 37 A 
 13. Ul. Św. Wawrzyńca 18 
 14. Ul. Św. Wawrzyńca 16 
 15. Ul. Św. Wawrzyńca 35 
 16. Ul. Św. Wawrzyńca 16 A
7. Ul. Wichrowa, część Armii Krajowej, od państwa Deć (Wichrowa 19) do państwa Wołkowicz (AK 5 A)
 1. Ul. Wichrowa 19 
 2. Ul. Wichrowa 3 
 3. Ul. Wichrowa 4 
 4. Ul. Kręta 10 
 5. Ul. Kręta 1 
 6. Ul. Kręta 1 A 
 7. Ul. Armii Krajowej 2 A 
 8. Ul. Św. Wawrzyńca 33 
 9. Ul. Armii Krajowej 1 
 10. Ul. Armii Krajowej 3
 11. Ul. Armii Krajowej 2 B 
 12. Ul. Armii Krajowej 5 
 13. Ul. Armii Krajowej 5 A 
8. Ul. Św. Wawrzyńca od państwa Sobol (Kręta 6) do państwa Gryzło (1)
 1. Ul. Kręta 6 
 2. Ul. Kręta 2 
 3. Ul. Św. Wawrzyńca 29 A 
 4. Ul. Św. Wawrzyńca 29 
 5. Ul. Św. Wawrzyńca 27 
 6. Ul. Św. Wawrzyńca 25 
 7. Ul. Św. Wawrzyńca 10 
 8. Ul. Św. Wawrzyńca 23 
 9. Ul. Św. Wawrzyńca 21 
 10. Ul. Św. Wawrzyńca 17 
 11. Ul. Św. Wawrzyńca 11 
 12. Ul. Św. Wawrzyńca 7 
 13. Ul. Św. Wawrzyńca 9 
 14. Ul. Św. Wawrzyńca 4 
 15. Ul. Św. Wawrzyńca 5 
 16. Ul. Św. Wawrzyńca 3 A 
 17. Ul. Św. Wawrzyńca 3 
 18. Ul. Św. Wawrzyńca 1 
9. Bloki na ul. św. Wawrzyńca i ul. Spacerowa od państwa Sagan (15/1) do państwa Broniek (Spacerowa 8)
 1. Ul. Św. Wawrzyńca 15/1 
 2. Ul. Św. Wawrzyńca 15/2 
 3. Ul. Św. Wawrzyńca 15/3 
 4. Ul. Św. Wawrzyńca 15/4 
 5. Ul. Św. Wawrzyńca 15/5 
 6. Ul. Św. Wawrzyńca 15/6 
 7. Ul. Św. Wawrzyńca 15/7 
 8. Ul. Św. Wawrzyńca 15/8 
 9. Ul. Św. Wawrzyńca 15/9 
 10. Ul. Św. Wawrzyńca 15/10 
 11. Ul. Św. Wawrzyńca 15 A /1 
 12. Ul. Św. Wawrzyńca 15 A/2 
 13. Ul. Św. Wawrzyńca 15 A/3 
 14. Ul. Św. Wawrzyńca 15 A/4 
 15. Ul. Św. Wawrzyńca 15 A/5 
 16. Ul. Spacerowa 2 
 17. Ul. Spacerowa 4 
 18. Ul. Spacerowa 6
 19. Ul. Spacerowa 8 
10. Ul. Okrężna od państwa Langer (6) do pani Gucwa (17)
 1. Ul. Okrężna 6 
 2. Ul. Okrężna 8 
 3. Ul. Okrężna 10 
 4. Ul. Okrężna 2 
 5. Ul. Okrężna 3 
 6. Ul. Okrężna 14 
 7. Ul. Okrężna 12 
 8. Ul. Okrężna 3 A
 9. Ul. Okrężna 5 
 10. Ul. Okrężna 18 
 11. Ul. Okrężna 20 
 12. Ul. Okrężna 7 
 13. Ul. Okrężna 22 
 14. Ul. Okrężna 13 
 15. Ul. Okrężna 15 
 16. Ul. Okrężna 28 
 17. Ul. Okrężna 17 
11. Część ul. Okrężnej i Stawowa od państwa Forczek (Okrężna 19) do państwa Gucwa (Stawowa 18)
 1. Ul. Okrężna 19 
 2. Ul. Okrężna 30 
 3. Ul. Okrężna 23 
 4. Ul. Okrężna 25 
 5. Ul. Okrężna 29 
 6. Ul. Okrężna 34 
 7. Ul. Stawowa 1 
 8. Ul. Stawowa 2 
 9. Ul. Stawowa 4 
 10. Ul. Stawowa 8 
 11. Ul. Stawowa 5 
 12. Ul. Stawowa 10 
 13. Ul. Stawowa 12 
 14. Ul. Stawowa 14 
 15. Ul. Stawowa 16 
 16. Ul. Stawowa 18 
12. Ul. Raj od państwa Nalepka (28) do państwa Ziomek (2)
 1. Ul. Raj 28 
 2. Ul. Raj 24 
 3. Ul. Raj 22 
 4. Ul. Raj 9 
 5. Ul. Raj 18 
 6. Ul. Raj 16 
 7. Ul. Raj 7 
 8. Ul. Raj 14 
 9. Ul. Raj 5 
 10. Ul. Raj 10 
 11. Ul. Raj 8 
 12. Ul. Raj 3 
 13. Ul. Raj 6 
 14. Ul. Raj 4 
 15. Ul. Raj 1 A 
 16. Ul. Raj 2