Szczegółowy podział parafii na 5 części kolędowych. Tu możesz sprawdzić, które domy należą do danej części i odcinka: Część ICzęść II, Część III, Część IVCzęść V


* * *

Wizyta duszpasterska, którą nazywa się popularnie kolędą, nie jest tylko zwyczajem czy tradycją. Zgodnie z prawem kościelnym kapłan ma obowiązek poznawać i odwiedzać rodziny należące do wspólnoty parafialnej. We wspólnocie parafialnej w kolędzie uczestniczą również kapłani wikariusze - współpracownicy proboszcza.


Szczegółowo objaśnia to 529 kanon Kodeksu Prawa Kanonicznego: "Pragnąc dobrze wypełnić funkcję pasterza, proboszcz powinien starać się poznać wiernych powierzonych jego pieczy. Winien zatem nawiedzać rodziny, uczestnicząc w troskach wiernych, zwłaszcza niepokojach i smutku, oraz umacniając ich w Panu, jak również - jeśli w czymś niedomagają - roztropnie ich korygując. Gorącą miłością wspierać chorych, zwłaszcza bliskich śmierci, wzmacniając ich sakramentami i polecając ich dusze Bogu. Szczególną troską otaczać biednych, cierpiących, samotnych, wygnańców oraz przeżywających szczególne trudności. Starać się wreszcie o to, by małżonkowie i rodzice otrzymali pomoc w wypełnianiu własnych obowiązków oraz popierać wzrost życia chrześcijańskiego w rodzinach".
Wizyta duszpasterska jest jednym z elementów pełnienia misji apostolskiej. Przyjmując kapłana podczas wizyty duszpasterskiej, publicznie wyznajemy naszą wiarę i przynależność do Kościoła powszechnego. Jest to wyraz więzi każdej rodziny będącej Kościołem domowym z parafią i diecezją.Wizyta kapłana to ważne przeżycie dla rodziny. Jest to okazja do spotkania, rozmowy, wzajemnego poznania się.
Podkreśleniem wyjątkowości tej wizyty są szczególne przygotowania: stół nakryty białym obrusem, krzyż, świece, woda święcona, kropidło, nade wszystko wspólna modlitwa i prośba kierowana do Boga o specjalne błogosławieństwo dla rodziny. Dzieci pokazują kapłanowi zeszyt z religii. 
Przy okazji kolędy można poprosić kapłana o poświęcenie nowego domu lub mieszkania, a także obrazu czy też innych dewocjonalii (różaniec, medalik, modlitewnik).