Sakramenty

Chrzest

 1. Sakrament Chrztu świętego udzielany jest w II niedzielę miesiąca o godz. 14.00 (lipiec i sierpień II niedz. o godz. 11.30).Również w drugi dzień Wielkanocy i Bożego Narodzenia o godz. 14.00.
 2. Chrzest należy zgłosić najpóźniej na początku tygodnia przed niedzielą chrzcielną. Należy przy tym okazać akt urodzenia z USC w przypadku dzieci spoza parafii wymagana jest pisemna zgoda własnego proboszcza.
 3. Rodzice i chrzestni zobowiązani są do przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania.
 4. Rodzicami chrzestnymi mogą być – praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania. Powinni okazać stosowne zaświadczenie od proboszcza własnej parafii.
 5. Z funkcji rodziców chrzestnych wykluczone są osoby:
 • Niepraktykujące
 • Pozostające w cywilnych związkach małżeńskich
 • w konkubinacie
 • osoby żyjące bez ślubu kościelnego, ani związku cywilnego (wolne związki)
 1. Prosimy o punktualne przybycie na Mszę Świętą chrzcielną oraz zabranie ze sobą:
 • Białej szaty
 • Świecy chrzcielnej
 1. Chrzest jest włączeniem do Kościoła i powinien być dniem radości całej wspólnoty rodzinnej. Najpiękniejszym darem dla dziecka jest modlitwa i przyjęcie Komunii świętej w jego intencji przez najbliższych podczas sakramentu chrztu świętego.
 2. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, czy dziecko zostanie wychowane w duchu wiary katolickiej, chrzest może być odłożony.

Małżeństwo

 1. Narzeczeni mają obowiązek zgłosić się do kancelarii parafialnej najpóźniej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu. Wcześniej ustalają z ks. Proboszczem termin pierwszego spotkania w kancelarii parafialnej.
 2. Ślub ważnie można zawierać tylko na terenie własnej parafii narzeczonego lub narzeczonej. Do ślubu w innych kościołach parafialnych wymagana jest specjalna zgoda własnego proboszcza narzeczonego lub narzeczonej (tzw. „Licencja”), którą można otrzymać dopiero po zakończeniu formalnego przygotowania do sakramentu małżeństwa.
 3. Zgłaszając się po raz pierwszy do kancelarii narzeczeni przynoszą ze sobą, następujące dokumenty:
  • Dowód osobisty
  • Aktualne świadectwo chrztu (nie starsze niż 6 miesięcy)
  • Świadectwo bierzmowania (jeżeli ten sakrament nie jest odnotowany na świadectwie chrztu)
  • Zaświadczenie z udziału w konferencjach przedmałżeńskich
  • Świadectwo religii z ostatniej klasy Szkoły Podstawowej lub Gimnazjum oraz z ostatniej klasy Szkoły Zawodowej lub Średniej
  • W przypadku wdowców akt zgonu poprzedniego małżonka
 1. Przygotowanie duchowe do małżeństwa obejmuje:
 • Dwukrotną spowiedź – po pierwszym spotkaniu w kancelarii parafialnej, druga przed zawarciem sakramentu małżeństwa
 • Trzy indywidualne spotkania w Poradni Rodzinnej
 • Udział w dniu skupienia
 1. Podczas drugiego spotkania w kancelarii parafialnej narzeczeni przedstawiają następujące dokumenty:
 • Licencję, jeżeli związek zawierany jest poza własną parafią
 • Zaświadczenie z USC uprawniające do tzw. małżeństwa konkordatowego lub odpis wcześniej zawartego kontraktu cywilnego.
 • zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach

 

Pogrzeb Katolicki

 1. Pogrzeb jest czynnością liturgiczną nawiązującą do religijności zmarłego i wyrazem wiary jego rodziny
 2. Formalności związane z pogrzebem rodzina załatwia w kancelarii parafialnej, przedstawiając następujące dokumenty:
 • Akt zgonu z USC
 • Karta zgonu wydana przez lekarza (w celu pochowania zwłok)
 • Informację o przyjęciu sakramentów świętych (w szpitalu)
 1. Modlitwa, a zwłaszcza pełne uczestnictwo we Mszy świętej pogrzebowej – przyjęcie Komunii świętej – jest najcenniejszym darem dla zmarłego
 2. Pogrzeb katolicki nie przysługuje tym, którzy świadomie i dobrowolnie zerwali łączność z Kościołem; zmarli bez sakramentu pokuty w gorszących okolicznościach; z pogardą odnosili się do Kościoła, uparcie odmawiając przyjęcia sakramentów świętych.