Przez przyczynę Bolesnej Pani…

Nie zawsze jest tak, że Schola śpiewa. Podczas wczorajszego odpustu ku czci Matki Bożej Bolesnej oddaliśmy śpiew naszemu Chórowi Parafialnemu, a my włączyliśmy się w liturgię poprzez czytanie Słowa Bożego i modlitwy wiernych oraz śpiew psalmu. A na koniec uroczystości spotkaliśmy się na chwilę z ks. Damianem, byłym opiekunem KSM, do którego również należymy.