Osoby świeckie

Szafarze Komunii Świętej:

1. Antoni Durlak
2. Stanisław Lubas
3. Wacław Gucwa
4. Andrzej Skórski
5. Tadeusz Matusik