Obecni Duszpasterze

Proboszcz:

Ks. dr Marian Chełmecki. Ur. 18.07.1972 r. w Łososinie Dolnej. Szkołę podstawową ukończył w Żmiącej. Uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu. Następnie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. W 1998 r. przyjął święcenia kapłańskie. Pracował 3 lata jako wikariusz w parafii Nowy Sącz – św. Helena, następnie 3 lata w parafii MBNP w Mielcu. W 2004 r. został skierowany na doktoranckie studia specjalistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła. Po trzech latach w dniu 19 czerwca 2007 r. obronił doktorat w zakresie teologii pastoralnej, na podstawie rozprawy „Współpraca świeckich z prezbiterami w liturgicznej posłudze uświęcania w świetle posoborowego nauczania Kościoła”. Zaraz po studiach pracował jako wikariusz 7 lat w Bazylice św. Małgorzaty w Nowym Sączu. Następnie pracował 2 lata w Bazylice św. Mikołaja w Bochni. W sierpniu 2016 roku biskup Andrzej Jeż mianował go proboszczem parafii Wszystkich Świętych w Bobowej. Liturgiczne wprowadzenie na urząd proboszcza miało miejsce 13.08.2016 r. Katechizuje w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół nr 1 w Bobowej.

Wikariusz:

Ks. mgr Jarosław Kokoszka. Urodzony 19.05.1989 r. w Brzesku. Pochodzi z parafii Stary Wiśnicz. Szkołę Podstawową i Gimnazjum ukończył w Starym Wiśniczu. Uczęszczał do II Liceum Ogólnokształcącego im. Orła Białego w Bochni. Następnie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Pracę magisterską pisał nt. „ Paradygmat heroicznej miłości macierzyńskiej na przykładzie św. Joanny Beretty Molla” na seminarium naukowym z teologii moralnej u ks. dra Infułata Adama Kokoszki. W 2013 r. w Kościele św. Jana Nepomucena w Bochni przyjął święcenia diakonatu przez posługę Biskupa Wiesława Lechowicza. 31 maja 2014 r. w Tarnowskiej Katedrze otrzymał święcenia kapłańskie przez nałożenie rąk Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Jeża. Pracował trzy lata (2014 – 2017) w Parafii św. Wojciecha BM w Bolesławiu ( dekanat: Szczucin). W czerwcu 2017 r. został skierowany do Parafii Wszystkich Świętych w Bobowej. Katechizuje w Zespole Szkół Zawodowych w Bobowej. Jest opiekunem Liturgicznej Służby Ołtarza.

Wikariusz:

Ks. mgr Damian Płaza, urodzony 21.12.1990 r. w Mielcu. Pochodzi z parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Dobryninie. Szkołę Podstawową i Gimnazjum ukończył w Mielcu. Uczęszczał do II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Mielcu. Pracę magisterską nt. „Epifanie i Misja Ducha Świętego w świetle Homilii na Ewangelię i Pierwszy list św. Jana św. Augustyna” napisał na seminarium naukowym z patrologii u ks. prof. Antoniego Żurka. W 2016 r. w Kościele parafialnym w Ropie przyjął święcenia diakonatu z rąk bpa Leszka Leszkiewicza. 27 maja 2017 r. w Tarnowskiej Katedrze otrzymał święcenia kapłańskie przez nałożenia rąk Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Jeża. W czerwcu 2017 r. został skierowany na pierwszą placówkę do Parafii Wszystkich Świętych w Bobowej. Katechizuje w Szkołach Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi w Bobowej i Brzanie. Jest opiekunem KSM-u.