Modlitwy błogosławieństwa stołu wielkanocnego

Poniżej znajduje się tekst modlitwy błogosławieństwa stołu wielkanocnego: