Matka Boża Bolesna

Litania do Matki Bożej Bolesnej

Kyrie eleison – Chryste eleison. Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas – Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże
Święta Maryjo, Matko Bolesna – módl się za nami
Święta Maryjo, Matko Jezusa ukrzyżowanego
Święta Maryjo, Morze litości
Święta Maryjo, Lilio między cierniami
Święta Maryjo, z Dziecięciem do Egiptu uciekająca
Święta Maryjo, z żalem Syna swego szukająca
Święta Maryjo, cały dzień z żalu strapiona
Święta Maryjo, płacząca i pociechy szukająca
Święta Maryjo, najjaśniejszej Męki Pańskiej Zwierciadło
Święta Maryjo, żywy Męki Chrystusa Obrazie
Święta Maryjo, ze zranionym Synem współzraniona
Święta Maryjo, z ukrzyżowanym Synem współukrzyżowana
Święta Maryjo, pod krzyżem stojąca
Święta Maryjo, czystemu Janowi polecona
Święta Maryjo, w Janie wszystkim nam Matką ogłoszona
Święta Maryjo, z Synem płaczącym współpłacząca
Święta Maryjo, przy konaniu Jezusowym w krwawych łzach tonąca
Święta Maryjo, ciało Jezusowe łzami oblewająca
Święta Maryjo, na łonie macierzyńskim Syna swego ofiarująca
Święta Maryjo, najdroższemu Jezusowi pogrzeb czyniąca
Święta Maryjo, zelżywości Jezusowe w sercu nosząca
Święta Maryjo, żałosnych matek przykładzie osobliwy
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami Matko Bolesna.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.

Módlmy się: Pamiętaj o nas Matko Bolesna w ostatniej życia naszej godzinie, abyśmy bez przyjęcia Najświętszego Sakramentu nie zeszli z tego świata. Pamiętaj o nas, błagamy Cię pokornie Maryjo święta, gdy usta nasze nie będą mogły wezwać imienia Twego i zawołać „Jezus, Maryja, Józefie” o bądź przy nas w godzinie śmierci. Zaprowadź nas do życia wiecznego i uproś też szczęśliwe z tym światem rozstanie. Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa błagalna do Matki Bożej Bolesnej

Upadając w najgłębszej pokorze do stóp Twoich, Matko Bolesna, dziękuję Ci z głębi serca za boleści i udręki, które przecierpiałaś stojąc pod krzyżem Jezusa. Użalam się i współcierpię z Tobą, a jednocząc się najsilniej z najlitościwszym sercem Twoim, ofiaruję przez Twoje ręce, Ojcu Przedwiecznemu, Krew mękę, rany i śmierć Jezusa, na zadośćuczynienie sprawiedliwości Boskiej za bluźnierstwa, świętokradztwa i odstępstwa, którymi bezbożni znieważają Boski Majestat. Niechaj Twoje łzy i cierpienia, o Matko Bolesna, odwrócą chłostę Bożą ciążącą nad światem, a przyspieszą panowanie Najświętszego Serca Jezusowego. Przejęty do głębi żalem za moje grzechy, oczekuję za Twoim pośrednictwem przebaczenia. Nie odwracaj oblicza Twego ode mnie, lecz okaz mi się Matką, o litościwa, o łaskawa, o słodka Panno Maryjo. Amen.