Małżeństwo

 1. Narzeczeni mają obowiązek zgłosić się do kancelarii parafialnej najpóźniej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu. Wcześniej ustalają z ks. Proboszczem termin pierwszego spotkania w kancelarii parafialnej.
 2. WAŻNE!!! Narzeczeni do pierwszej rozmowy przygotowują się oglądając specjalne przygotowane przez naszą diecezję filmiki przygotowujące do sakramentu małżeństwa. Można je znaleźć TUTAJ.
 3. Ślub ważnie można zawierać tylko na terenie własnej parafii narzeczonego lub narzeczonej. Do ślubu w innych kościołach parafialnych wymagana jest specjalna zgoda własnego proboszcza narzeczonego lub narzeczonej (tzw. „Licencja”), którą można otrzymać dopiero po zakończeniu formalnego przygotowania do sakramentu małżeństwa.
 4. Zgłaszając się po raz pierwszy do kancelarii narzeczeni przynoszą ze sobą, następujące dokumenty:
  • Dowód osobisty
  • Aktualne świadectwo chrztu (nie starsze niż 6 miesięcy)
  • Świadectwo bierzmowania (jeżeli ten sakrament nie jest odnotowany na świadectwie chrztu)
  • Zaświadczenie z udziału w konferencjach przedmałżeńskich
  • Świadectwo religii z ostatniej klasy Szkoły Podstawowej lub Gimnazjum oraz z ostatniej klasy Szkoły Zawodowej lub Średniej
  • W przypadku wdowców akt zgonu poprzedniego małżonka
 1. Przygotowanie duchowe do małżeństwa obejmuje:
 • Dwukrotną spowiedź – po pierwszym spotkaniu w kancelarii parafialnej, druga przed zawarciem sakramentu małżeństwa
 • Trzy indywidualne spotkania w Poradni Rodzinnej
 • Udział w dniu skupienia
 1. Podczas drugiego spotkania w kancelarii parafialnej narzeczeni przedstawiają następujące dokumenty:
 • Licencję, jeżeli związek zawierany jest poza własną parafią
 • Zaświadczenie z USC uprawniające do tzw. małżeństwa konkordatowego lub odpis wcześniej zawartego kontraktu cywilnego.
 • zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach