Dzieje Żydów w Bobowej
 
W 1732 r. dziedzic Michał Jaworowski, aby przywrócić aktywność handlową w miasteczku sprowadził do Bobowej Żydów. Ok. połowy XVII wieku powstała w Bobowej Synagoga. Początkowo żydzi mieszkający w tym miasteczku nie mieli łatwo, a do tego Polska była wtedy pod zaborami. Bobowa była w zaborze Austriackim. Gmina żydowska w Bobowej pozostawała pod wpływem masowego ruchu religijno-społecznego zwanego chasydyzmem. Twórcą tego nurtu w judaizmie był Izrael El Elierar żyjący na Podolu w latach 1700-1761. Niechęć do Żydów wywołał pożar w Bobowej w 1889 r., bowiem jego wybuch, a także opieszałość w jego gaszeniu, przypisywano Żydom.
 

Kirkut

 


 Synagoga