MSZE ŚWIĘTE     29 maja – 4 czerwca 2017

 

Poniedziałek

630

Ks. Prob.:

Ks. Bogdan:

Ks. Prałat:

+ Teresa Mól w 4 r. śm.

+ Jan Stawiarz z int. sąsiadów z Grochowej i Pułanek

+ Ewa Stanisław Abram w 9 r. śm Stanisławy

1800

Ks. Tomasz:

+ Stanisława (ona) Podobińska z int. Marii Wojtanek z rodz.

Wtorek

630

Ks. Bogdan:

 

Ks. Tomasz:

Ks. Prob:

+ Stanisław w 17 r. śm i + Maria Warzecha +Jadwiga Bajorska w 30 r. śm. od syna i córki z rodzinami.

+ Helena Martuszewska z int. syna.

+ Leona Ormiańska w 30 dzień po śm. od uczestników pogrzebu.

1800

Ks. Prałat:

+ Stanisław Salomea Sowa w 6 r. śm. Salomei.

Środa

630

Ks. Bogdan:

+ Dariusz Król z ok. urodzin od kuzyna Sebastiana

 

Ks. Prob:

+ Jan Stępień z int. mamy

1800

Ks. Tomasz:

 

 

W int. wnuków z racji Dnia Dziecka Andrzeja, Wojciecha, Ewy, Leny.

+ Cecylia Józef Wojna w 8 r. śm. Cecylii.

+ Aniela Gucwa z ok. imienin.

 

Ks. Prałat:

 

Dziękczynna za 25 lat kapłaństwa ks. Jacka Miszczaka z prośbą o Boże błog. i opiekę MB Bolesnej na dalsze lata życia kapłańskiego z int. grona przyjaciół.

Czwartek

630

Ks. Prob:

Ks. Tomasz:

Ks. Prałat:

+ Dariusz Król z ok. urodzin od rodziców i rodzeństwa.

+ Leona Ormiańska w 30 dzień po śm. od Marty i Wiesław z rodziną.

Za dusze w czyśćcu cierpiące.

1800

Ks. Bogdan:

Za Ojca św. Franciszka, Ojczyznę, Biskupów, Kapłanów, Siostry i Braci Zakonnych, Radio Maryja i TV Trwam i sympatyków KRM.

Piątek

630

Ks. Prałat:

Ks. Bogdan:

W int. Katarzyny o pomoc Bożą w zdaniu bardzo trudnego egzaminu.

Dzięk – błagalna w 24 r. święceń kapłańskich ks. Stanisława Szczepanka od rodziców.

1500

Ks. Tomasz:

+ Andrzej Brończyk z int. rodziny Szmoszna.

1800

Ks. Prob:

O zdrowie i błog. Boże dla ks. Jana Chmury w r. świeceń.

Sobota

630

Ks. Prałat:

+ Wojciech Wiktoria Kamińscy w 34 r. śm. z int. córki Heleny

900

Brzana

Ks. Bogdan:

+ Józef Ojczyk z int. żony.

1800

Ks. Prob:

+Stanisława (ona) Podobińska z int. Jana i Walentyny Mucha

Niedziela

700

Ks. Prob:

W int. Róż Różańcowych w parafii.

830

Ks. Maciej:

+ Piotr Sarkowicz 19 r. śm.

1000

Ks. Bogdan:

+ Zbigniew Pacuła z int. brata Marcina z rodz.

1130

Ks. Prob:

+ Adam Maciaszek

1400

Ks. Prałat:

O błog. Boże w 60 rocz. urodzin Ireneusza

1700

Ks. Bogdan:

+ Helena Krystyna Jan Szwarga w 20 r. śm. Krystyny

 

 

 

Ks. Krzysztof Sandecki od 1 czerwca 2017 r. odprawia Msze św. gregoriańskie za śp. + Czesławę Nowak z int.:

1.      Córki Elżbiety oraz Stanisława Bajorek, wnuków Marii, Karola i Wojciecha

2.      Córki Barbary z wnuczką Martą

3.      Córki Haliny z rodziną

4.      Syna Marka z rodziną

5.      Syna Ryszarda z żoną i dziećmi i Józefem ze Stróżnej

6.      Syna Ryszarda z żoną i dziećmi i Józefem ze Stróżnej

7.      Wnuczki Małgorzaty z rodziną

8.      Wnuka Andrzeja z żona Karoliną i prawnuczką Zuzanną

9.      Wnuczki Urszuli z rodziną

10.  Wnuczki Kingi

11.  Wnuczki Agnieszki z Krakowa z rodziną

12.  Wnuka Pawła z żoną i prawnuczkami Zuzanną i Martynką

13.  Wnuków Pawła i Andrzeja z Nizin

14.  Wnuków Pawła i Andrzeja z Nizin

15.  Wnuków z domu: Natalii, Kingi, Lidii i Bartka

16.  Chrześniaka Janusza z rodziną

17.  Andrzeja i kolegów syna Marka

18.  Kolegi syna Piotra

19.  Teresy i Antoniego Dębosz z rodziną z Gromnika

20.  Sąsiadki Barbary Król

21.  Sąsiadów córki Barbary

22.  Bajorków z Rzepiennika

23.  Rodziny Zofii i Adama Gryzło z dziećmi

24.  Barbary i Kazimierza Bajorek

25.  Stanisława i Agnieszki Rudolphi z Jankowej

26.  Rodziny Nowak z Jankowej

27.  Marii i Józefa Ogorzały z Barcic

28.  Rodziny Dziedziaków i Jagiełów z Tarnowa

29.  Sąsiadów Gniadków

30.  Uczestników pogrzebu

O. Seweryn w Ain Karem w Ziemi Świętej od 1 czerwca 2017 r. będzie odprawiał Msze św. gregoriańskie za + Leonę Ormiańską z int.

1.      Brata Zdzisława z żoną

2.      Bratowej Teresy z rodziną

3.      Kuzynki S. Sławomiry – Bernadety Ormiańskiej

4.      Kuzynki S. Sławomiry – Bernadety Ormiańskiej

5.      Kuzynki Kazimiery

6.      Emerytów Gminnej Spółdzielni w Bobowej

7.      Wiesławy i Henryka Sarkowicz

8.      Zofii i Tadeusza Ligęzów

9.      Elizy, Sary i Sławka

10.  Genowefy Górskiej z rodziną

11.  Bogumiły i Antoniego Matusik

12.  Sąsiadów Smosznów

13.  Jolanty Śliwy z rodziną

14.  Kuzyna Piotra z rodziną z Katanówek

15.  Danuty Bogusz z rodziną

16.  Rodziny Ojczyków ze Stacji

17.  Marka Ojczyka z rodziną

18.  Rodziny Padołów

19.  Ireny Urbaś

20.  Marii i Mariana Sroka

21.  Rodziny Luksów

22.  Rodziny Pierożaków

23.  Rodziny Stasiaków

24.  Chrześniaka Adama z rodziną

25.  Zdzisławy Iwaniec

26.  Zofii Ojczyk i Stasi Zięba

27.  Kuzyna Leszka z rodziną

28.  Kipielów i Ćwiklików

29.  Rodziny Ormiańskich z Grybowa

30.  Krystyny i Grażyny z Dębicy z rodzinami