Dziekan: Ks. mgr Tadeusz Sajdak
Wicedziekan: Ks. Prałat Albin Samborski
Ojciec duchowny: Ks. Władysław Skoczeń
Notariusz: Ks. mgr Jacek Kupiec
Wicenotariusz: Ks. Prałat Albin Samborski
Dekanalny Duszpasterz LSO: Ks. mgr Bogdan Florek
Dekanalny Duszpasterz Młodzieży: Ks. mgr Tomasz Gołąbek