Konto bankowe „Odnowa kościoła Św. Zofii w Bobowej”:

 

Bank Spółdzielczy w Grybowie oddział w Bobowej
Nr NRB 78 8797 1013 0010 0100 0169 0002

Darowizny przekazane na cele kultu religijnego na konto bankowe podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania dochodu, czyli zmniejszają kwotę podatku zazwyczaj o 18% (art.26 ust. 1 pkt 9 lit.b ustawy o pdof). Łączna kwota odliczeń z tytułu darowizn nie może przekraczać w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.

Na tym koncie gromadzone są wyłącznie środki na remont kościoła św. Zofii. W tytule można podać imię i nazwisko ofiarodawcy, jeśli przelewa on środki z innego niż swoje konto. Bóg zapłać za każdą wpłatę.