Siostry, które pracują w parafii:

S. Ines (od 2014) – organistka, przełożona
S. Benita (od 2018) – zakrystianka
S. Gracja (od 2012) – katechetka w Zespole Szkół Ogólnokształcących
S. Justyna (od 2018) – katechetka w Szkole Podstawowej w Bobowej